Hilda and the Mountain King ฮิลดาและราชาขุนเขา (2021)

Hilda and the Mountain King ฮิลดาและราชาขุนเขา (2021)

ปีที่ฉาย
2021
เรื่องย่อ
เมื่อฮิลดาตื่นขึ้นมาในร่างโทรลล์ เธอจะต้องใช้สติปัญญาและความกล้าหาญเพื่อหาทางกลับบ้าน พร้อมทั้งกลับคืนสู่ร่างเดิม และปกป้องเมืองโทรลเบิร์กให้รอดพ้นจากหายนะ
4 views
0
ความคิดเห็น
ช่องแสดงความคิดเห็นมีไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้น Login, Register